Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 5 października 2020 r.

Informacja o podpisanych umowachw ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-0047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 403.46 KB)

 

Informacja z 20 sierpnia 2020 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 325.15 KB)

 

Informacja z 4 sierpnia 2020 r.

Informacja dotycząca projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów,  z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 310.21 KB)

 

Informacja z 19 czerwca 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP-18-047/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 549.81 KB)

Informacja z 27 marca 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 170.14 KB)

 

Informacja z 20 marca 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 października 2019 r. konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej do dnia 27 marca 2020 r.

 

Informacja z 12 lutego 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 534.3 KB)

 

Informacja z 8 stycznia 2020 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.4  Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 209.04 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS