Informacja z 5 października 2020 r.

Informacja o podpisanych umowachw ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-0047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 403.46 KB)

 

Informacja z 20 sierpnia 2020 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 325.15 KB)

 

Informacja z 4 sierpnia 2020 r.

Informacja dotycząca projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów,  z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 310.21 KB)

 

Informacja z 19 czerwca 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP-18-047/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 549.81 KB)

Informacja z 27 marca 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 170.14 KB)

 

Informacja z 20 marca 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 października 2019 r. konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej do dnia 27 marca 2020 r.

 

Informacja z 12 lutego 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 534.3 KB)

 

Informacja z 8 stycznia 2020 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.4  Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 209.04 KB)