Informacja z dnia 23.06.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji oceny projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-013/19 – edycja V).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” typu projektu „Prace B+R” nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00.18-013/19 (edycja V) (PDF 113 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF 98 KB) 

Informacja z dnia 20.04.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19 (edycja V) działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R”.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19 Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” Typ projektu: „Prace B+R” (edycja V) (PDF 178 KB)