Informacja z dnia 31.07.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie i przekazuje informację o projekcie wybranym do dofinansowania oraz składzie Komisji oceny projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” (nabór nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20).

Projekt wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”nabór nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20  (PDF 248 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 (PDF 100 KB)

Informacja z dnia 15.07.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 działania 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20 Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”. (PDF 88 KB)