Informacja o projektach pozakonkursowych – stypendialny projekt Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru RPPK.09.06.02-IP.01-18-032/20 (pdf, 313.49 KB)