Informacja z 11 maja 2021 r.

Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 87.23 KB)

 

Informacja z 30 kwietnia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury ocen wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 maja 2021 roku.

 

Informacja z 8 kwietnia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury ocen wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

Informacja z 11 lutego 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 91.15 KB)