Informacja z 22 listopada 2022 r.

Informacja o zawartych decyzjach w sprawie dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPPK.08.10.00-IP.01-18-065/22, Działanie 8.10 (docx, 72.03 KB)

Informacja z 7 listopada 2022 r.

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projekcie pozakonkursowym, który został wybrany do dofinansowania w ramach naboru  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10.

Informacja o projektach pozakonkursowych - projekt własny WUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.08.10.00-IP.01-18-065/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.10 (docx, 69.08 KB)