Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 2 stycznia 2017 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 (PDF, 541.12 KB)

 

Informacja z 13 października 2016 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania, uzupełniona po pozytywnie rozpatrzonym proteście od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 (PDF, 533 KB)

 

Informacja z 2 września 2016 r.

Aktualizacja informacji o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

(PDF, 330 KB)

 

Informacja z 29 lipca 2016 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 437.66 KB)

 

Informacja z 2 czerwca 2016 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

(PDF 387 KB)

 

Informacja z 31 maja 2016 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 ogłoszonego w dniu 05.11.2015 r. współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 635 KB)

 

Informacja z 2 lutego 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 421 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS