Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15 w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna (PDF, 394 KB) 

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15 w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna (PDF, 232 KB)

 

Informacja z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach Działania 4.5 Różnorodność biologiczna  - nabór nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.5 Różnorodność biologiczna - nabór nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15 (PDF, 255 KB)

 

Informacja z dnia 18 lutego 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15 Działania 4.5 Różnorodność biologiczna

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-001/15 Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna (PDF, 378 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS