Informacja z 31 marca 2017 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 563.58 KB)

Informacja z 8 grudnia 2016 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 345.19 KB)

Informacja z 31 sierpnia 2016 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 (PDF, 387 KB)

Informacja z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 z Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, po zwiekszeniu alokacji (PDF, 424 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowaniaw ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 z Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 424 KB)

 

Informacja z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazuje listę projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 (PDF, 240 KB)

 

Informacja z dnia 24 lutego 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15

Lista wniosków, które zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 (PDF, 205 KB)