Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 23 marca 2017 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 (PDF,482.21 KB)

 

Informacja z 28 października 2016 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 (PDF, 441 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 (PDF, 116 KB)

 

Informacja z 25 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny formalnej - 6 wniosków o dofinansowanie zostało skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej w konkursie nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15.

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (PDF, 213  KB)
 

Informacja z 16 marca 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 - Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (PDF, 398 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS