Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

IV. Infromacja z 3 marca 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego:

III. Informacja z 22 czerwca 2016 r.

II. Informacja z 22 czerwca 2016 r.

I. Informacja z 22 czerwca 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wynikach oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 6.4.1 Przedszkola,  konkurs nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15.

Informacja dotyczącą wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15) (PDF, 209.86 KB)

Informacja z 7 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projektach, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 6.4.1 Przedszkola,  konkurs nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ.00-18-001/15, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (PDF, 431 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS