Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 20 września 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wyborze projektu do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, konkurs nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15, w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

20 września 2016 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 216/4344/16 zatwierdził zmienioną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania oraz zmienioną Listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15.

Zmiana list podyktowana była koniecznością uwzględnienia wyników zakończonej procedury odwoławczej.

 

Informacja z 22 sierpnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o wyniku oceny merytorycznej projektu, złożonego w ramach Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, konkurs nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15.

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie Gminy Grodzisko Dolne  (PDF, 1,25 MB)

Informacja z 3 sierpnia 2016 r.

Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programeem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projekcie, któy w wyniku ponownej oceny formalnej został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w rmach Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, konkurs nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15.

Wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowanego w wyniku ponownej oceny formalnej do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (PDF, 300.5 KB)

III. Informacja z 22 czerwca 2016 r.

II. Informacja z 22 czerwca 2016 r.

I. Informacja z 22 czerwca 2016 r.

Informacja dotycząca wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-001/15) (PDF, 280.21 KB)

Informacja z 7 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projektach, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne,  konkurs nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (PDF, 480 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS