Informacja z 25 lipca 2016 r.

Informacja o podpisanych decyzjach o dofinansowanie w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.1 (PDF, 412.13 KB)

Informacja z 29 czerwca 2016 r.

Korekta wyników naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 ogłoszonego w dniu 26.02.2016r. współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne

Zestawienie z informacją o projektach stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16  (PDF 323 KB)

Informacja z  20 czerwca 2016 r.

Wyniki naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 ogłoszonego w dniu 26.02.2016r. współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne

Zestawienie z informacją o projektach stypendialnych Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-006/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów (PDF 248.27 KB)