Informacja z 29 grudnia 2016 r.

Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o zmianie listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zmieniona Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 (PDF,4.69 MB)
Uchwała ZWP nr 251/5039/16 z dnia 20.12.2016 r. (pdf, 1.75 MB)

Informacja z 16 września 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 (PDF, 458 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 (PDF, 230 KB)

 

Informacja z 7 września 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, konkurs nr RPPK.03.02.00-IZ-00-18-001/15

Wyniki oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, nabór nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 (PDF, 372 KB)

 

Informacja z 1 lipca 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (PDF, 439 KB)