Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z dnia 04.02.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem rozpatrzenia skargi od wyników oceny merytorycznej jakościowej.

Zgodnie z Uchwałą nr 19/412/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek rozpatrzenia skargi, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0338/16 pn. „Wdrożenie nowych i ulepszonych usług astroturystycznych przez Agencję Turystyczno-Usługową „BAWDIM” Roman Mazur” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020  (PDF 285 KB)

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 615 KB)

 

Informacja z dnia 05.09.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie na Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będącej następstwem rozpatrzenia skargi od wyników oceny merytorycznej.

Zgodnie z Uchwałą nr 468/9934/18 z dnia 4 września 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej w oparciu o rozstrzygniętą skargę, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0338/16 pn. „Wdrożenie nowych i ulepszonych usług astroturystycznych przez Agencję Turystyczno-Usługową BAWDIM” uzyskał punktację powodującą zmianę jego pozycji na liście rezerwowej projektów.

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 553 KB)

 

Informacja z dnia 09.05.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianie na Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będącej następstwem rozpatrzenia skargi od wyników oceny merytorycznej.

Zgodnie z Uchwałą nr 427/8902/18 z dnia 8 maja 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej w oparciu o rozstrzygniętą skargę, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0242/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy FHU AW-BUD Adam Wiśniewski poprzez zakup nowoczesnych maszyn” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście rezerwowej projektów.

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 578 KB)

 

Informacja z dnia 15.02.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem uwzględnienia protestów od wyników oceny merytorycznej jakościowej.

Zgodnie z Uchwałą nr 397/8349/18 z dnia 13 lutego 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia protestów, projekty nr: RPPK.01.04.01-18-0655/16 pn. „Zaspokojenie potrzeb badań ciepła geotermalnego w Polsce poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi wiercenia na dużych głębokościach w firmie ALGEO Sp. z o. o.” oraz RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji” uzyskały punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 366 KB)

 Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 732KB)

 
 Informacja z dnia 13.12.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem uwzględnienia skargi.

Zgodnie z Uchwałą nr 378/7935/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia skargi wnioskodawcy, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0692/16 pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła wraz z niezbędnymi do tego celu obiektami kubaturowymi” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 305 KB)

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 607 KB)

Informacja z dnia 30.11.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem uwzględnienia skargi wnioskodawcy.

Zgodnie z Uchwałą nr 372/7809/17 z dnia 28 listopada 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia skargi wnioskodawcy, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście rezerwowej projektów.

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 608 KB)

 Informacja z dnia 16.11.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem rozstrzygnięcia protestu.

Zgodnie z Uchwałą nr 364/7685/17 z dnia 14 listopada 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek rozstrzygnięcia protestu od oceny merytorycznej dopuszczającej, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0655/16 pn. „Zaspokojenie potrzeb badań ciepła geotermalnego w Polsce poprzez wdrożenia innowacyjnej usługi wiercenia na dużych głębokościach w firmie ALGEO Sp. z o. o.” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście rezerwowej projektów.

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 603 KB)

Informacja z dnia 11.10.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem rozstrzygnięcia protestu.

Zgodnie z Uchwałą nr 350/7451/17 z dnia 10 października 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek rozstrzygnięcia protestu, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0950/16 pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy do prognozowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej z OZE w celu bilansowania handlowego” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 303 KB)

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 601 KB)

Informacja z dnia 28.09.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projekcie, który został wybrany do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15.

Zgodnie z Uchwałą nr 343/7378/17 z dnia 26 września 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, które są wynikiem odstąpienia od dofinansowania projektów oraz rozwiązania umowy realizacji projektu, przy uwzględnieniu konieczności objęcia dofinansowaniem grupy projektów z taką samą liczbą punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej jakościowej, postanowił wybrać do dofinansowania projekt nr RPPK.01.04.01-18-0035/16 pn. „Innowacyjna usługa pobytowa w obszarze turystyki zrównoważonej”.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020. (PDF 300 KB)

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020. (PDF 602 KB)

 Informacja z dnia 26.07.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianie na Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będącej następstwem rozstrzygnięcia protestów.

Zgodnie z Uchwałą nr 326/6943/17 z dnia  25 lipca 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny dokonanej po uwzględnieniu protestów w odniesieniu do projektu nr RPPK.01.04.01-18-1079/16 pn. „Budowa domu spokojnej starości w celu wprowadzenia do oferty firmy innowacyjnej usługi” dokonano zmian na Liście rezerwowej projektów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 601,86 KB)

Informacja z dnia 13.07.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem rozstrzygnięcia protestów.

Zgodnie z Uchwałą nr 324/6835/17 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej po uwzględnieniu protestów od oceny merytorycznej dopuszczającej, do dofinansowania zostały wybrane następujące projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0496/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu oraz usługi w firmie CNC Innovations Sp. z o. o.”, nr RPPK.01.04.01-18-0625/16 pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy TEKPUD w wyniku wdrożenia innowacyjnej linii opakowań”, nr RPPK.01.04.01-18-0726/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu”, nr RPPK.01.04.01-18-1110/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowej generacji usług opiekuńczych”, nr RPPK.01.04.01-18-1268/16 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FALLKLANDY Stanisław i Edward Fal Spółka Jawna dzięki wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych”, nr RPPK.01.04.01-18-1275/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych produktów – nanobeton i wyrobów budowlanych z nanobetonu, oraz wykonywania jednolitej małej infrastruktury nanobetonu”.

Natomiast projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0348/16 pn. „Uruchomienie innowacyjnych usług obróbki metalu i produkcji narzędzi przemysłowych w oparciu o unikalną technologię elektrodrążenia”, nr RPPK.01.04.01-18-0487/16 pn. „Budowa hali do produkcji okien fasadowych z funkcją oddymiania i uruchomienie produkcji zaawansowanych systemów oddymiania jako wynik prac B+R firmy Czerbud Sp. z o.o.”, nr RPPK.01.04.01-18-0731/16 pn. „Budowa Bike Fitting Center”, nr RPPK.01.04.01-18-0754/16 pn. „Wprowadzenie innowacji produktowej sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy ANTEX II Sp. z o. o.”, nr RPPK.01.04.01-18-0831/16 pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci linii suplementów diety na bazie liofilizowanych form substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego opracowanych podczas prac B+R”, nr RPPK.01.04.01-18-0933/16 pn. „Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu w postaci uniwersalnych, zintegrowanych, elektrycznych zespołów napędowych”, nr RPPK.01.04.01-18-0950/16 pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy do prognozowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej z OZE w celu bilansowania handlowego”, nr RPPK.01.04.01-18-1270/16 pn. „Szkło we wnętrzach – nowy produkt szansą na wzrost konkurencyjności firmy KIARA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R”, zostały umieszczone na Liście rezerwowej.

Ponadto, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek rozstrzygnięcia protestów, miejsce na Liście rezerwowej zmieniły następujące projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0035/16 pn. „Innowacyjna usługa pobytowa w obszarze turystyki zrównoważonej”, nr RPPK.01.04.01-18-0072/16 pn. „Rozwój firmy Alkor Sp. J. poprzez wdrożenie TIK w postaci systemu sprzedaży online typu e-comerce B2B z wykorzystaniem platformy przetargowo – licytacyjnej”, nr RPPK.01.04.01-18-0086/16 pn. „Wdrożenie wyników prac B+R, reengineering i wprowadzenie nowego produktu narzędziem rozwoju konkurencyjnego KROFAM”, nr RPPK.01.04.01-18-0113/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnej usługi z zakresu transmisji i produkcji materiałów multimedialnych w technologii 360 stopni w firmie Toton Show”, nr RPPK.01.04.01-18-0142/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Dohmeyer Construction Sp. z o.o. poprzez innowacyjne kriogeniczne systemy chłodnicze dla lotnictwa i/lub aeronautyki oraz rozwinięcie pozostałej działalności”, nr RPPK.01.04.01-18-0143/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy GRANMAR poprzez wdrożenie innowacyjnych usług: projektowania, retuszu i produkcji części dla branży lotniczej oraz robót wykończeniowych dla domów energooszczędnych”, nr RPPK.01.04.01-18-0185/16 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SEFKO-B Sławomir Buszta poprzez wdrożenie biodegradowalnych opakowań z polimerów naturalnych, z dodatkiem nanosrebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”, nr RPPK.01.04.01-18-0250/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług w firmie Wnioskodawcy poprzez zakup nowoczesnej wiertnicy”, nr RPPK.01.04.01-18-0309/16 pn. „Budowa i wyposażenie Kompleksu Handlowo Usługowego z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów, serwisem opon i warsztatem samochodów osobowych, serwisem opon ciężarowych i sklepem motoryzacyjnym”, nr RPPK.01.04.01-18-0319/16 pn. „Tenis ziemny zdrowym stylem życia dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii”, nr RPPK.01.04.01-18-0332/16 pn. „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci rekuperatorów z modułem o wysokiej sprawności do precyzyjnego nawilżania powietrza”, nr RPPK.01.04.01-18-0412/16 pn. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa usług diagnostyki pojazdów poprzez budowę i wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów”, nr RPPK.01.04.01-18-0420/16 pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy ZPEHS poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej”, nr RPPK.01.04.01-18-0621/16 pn. „Wdrożenie do produkcji nowych, dotychczas nieprodukowanych wielkogabarytowych opakowań z tektury wykonywanych w systemie na żądanie przez F P H ŚRUBRES R. Krauz T. Rzeźnik Sp. j.”, nr RPPK.01.04.01-18-0698/16 pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego przyrządu montażowo - kontrolnego z zaimplementowanymi funkcjami elektronicznej kontroli i poka-yoke”, nr RPPK.01.04.01-18-0755/16 pn. „Wdrożenie produkcji autobusu elektrycznego”, nr RPPK.01.04.01-18-0784/16 pn. „Wdrożenie w Firmie innowacji poprzez świadczenie nowych usług w wyniku zakupu wiertnicy poziomej sterowanej”, nr RPPK.01.04.01-18-0821/16 pn. „Uruchomienie nowoczesnej produkcji włosa króliczego przez Skoczowską Fabrykę Kapeluszy POLKAP S.A w Mielcu”, nr RPPK.01.04.01-18-0829/16 pn. „Dywersyfikacja oferty produktowej firmy poprzez wdrożenie do produkcji narzędzi skrawających do obróbki metali o nowych właściwościach konstrukcyjnych”, nr RPPK.01.04.01-18-0952/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowego profilu działalności – podstawowej stacji kontroli pojazdów”, nr RPPK.01.04.01-18-1068/16 pn. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej mieszanki z materiałów pochodzenia powyburzeniowego z  przeznaczeniem dla betoniarni”, nr RPPK.01.04.01-18-1144/16 pn. „Innowacyjne projektowanie i wykonawstwo lukarn dachowych typu " wole oko" szansą na zwiększenie konkurencyjności firmy PŁAZA - DACHY”, nr RPPK.01.04.01-18-1145/16 pn. „Dywersyfikacja działalności Kopalni Kruszywa JAROSZ Piotr i Adam Jarosz s.c. poprzez uruchomienie nowych, innowacyjnych usług związanych z budową dróg”, nr RPPK.01.04.01-18-1149/16 pn. „Wzrost konkurencyjności FHUT "JAROSZ", poprzez zakup linii diagnostycznej z innowacyjną technologią do badania pojazdów nietypowych, w tym ponadnormatywnych”, nr RPPK.01.04.01-18-1200/16 pn. „Rozszerzenie oferty firmy TRANSDOM o nowe usługi w zakresie wyważania elementów wirujących oraz regeneracji turbosprężarek dla motoryzacji i lotnictwa”, nr RPPK.01.04.01-18-1201/16 pn. „Dywersyfikacja źródeł przychodów ASPOL Sp. z o.o. poprzez inicjację działalności produkcyjnej”, nr RPPK.01.04.01-18-1216/16 pn. „Wzrost konkurencyjności ART Form s.c. Grzegorz Malak, Józef Para poprzez wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego produktu”, nr RPPK.01.04.01-18-1218/16 pn. „Dywersyfikacja działalności P.P.U.H RYBEXIM Rafał Rybka poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu na rynek”.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 302,22 KB)

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 680,43 KB)

Informacja z dnia 09.05.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, w wyniku procedury odwoławczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 299/6028/17 z dnia 5 maja 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę uwzględnione protesty w odniesieniu do projektów nr RPPK.01.04.01-18-0317/16 pn. „Podniesienie poziomu konkurencyjności Firmy Tarapata spółka z o.o. poprzez zakup innowacyjnych linii technologicznych do produkcji komponentów gaśnic”, nr RPPK.01.04.01-18-0388/16 pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu okiennego TCP”, nr RPPK.01.04.01-18-0779/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego podajnika tłokowego kotła centralnego ogrzewania”, nr RPPK.01.04.01-18-0788/16 pn. „Przyspieszenie rozwoju firmy ITA TOOLS Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ostrzenia narzędzi i zarządzania gospodarka narzędziową”, nr RPPK.01.04.01-18-0816/16 pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności GZPŚ S.A. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej”, nr RPPK.01.04.01-18-0819/16 pn. „Produkcja wysokospecjalistycznych instalacji mikrorurociągów i rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej o podwyższonej wytrzymałości”, nr RPPK.01.04.01-18-0926/16 pn. „Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego przez firmę EURO-RAMA Sp. z o.o.”, nr RPPK.01.04.01-18-1178/16 pn. „Światowa innowacja w biogazie – BIOVAPOR CHP”, nr RPPK.01.04.01-18-1213/16 pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” oraz nr RPPK.01.04.01-18-1302/16 pn. „Wdrożenie nowej technologii w obszarze produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych, szansą na wzrost konkurencyjności Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o. o.” dokonano zmian na Liście podstawowej projektów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020. (PDF 354 KB)

Informacja z dnia 06.04.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o umieszczeniu projektów  na Liście rezerwowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, w wyniku procedury odwoławczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 290/5799/17 z dnia  4 kwietnia 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny dokonanej po uwzględnieniu protestów w odniesieniu do projektów nr RPPK.01.04.01-18-0374/16 pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego  „CYZIÓWKA” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej” oraz RPPK.01.04.01-18-1117/16 pn. „Rozwój przedsiębiorstwa AP-MEDIA s.c. poprzez wprowadzenie do oferty dwóch nowych kompleksowych usług” dokonano zmian na Liście rezerwowej projektów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020. (PDF 1,38 MB)

Informacja z dnia 01.12.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o projekcie, który został wybrany do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15.

Zgodnie z Uchwałą nr 241/4868/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wolne środki, które są wynikiem odstąpienia od dofinansowania 6 projektów, przy uwzględnieniu konieczności objęcia dofinansowaniem grupy projektów z taką samą ilością punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej jakościowej, postanowił wybrać do dofinansowania projekt nr RPPK.01.04.01-18-0084/16 pn. „Wdrożenie znacząco ulepszonych produktów cechujących się innowacyjnością w ujęciu rynku regionalnego, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Omega Rusztowania S. C.”

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 (PDF 589,07 KB)

Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 (PDF 1,3 MB)

Informacja z dnia 23.11.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o umieszczeniu projektu  na Liście rezerwowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, w wyniku procedury odwoławczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 239/4797/16 z dnia 22 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny dokonanej po uwzględnieniu protestu w odniesieniu do projektu nr RPPK.01.04.01-18-0849/16 pn. „Poprawa konkurencyjności firmy "KOBA" poprzez wprowadzenie nowego produktu” postanowił zmienić Listę rezerwową projektów do Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

Informacja w sprawie zmiany Listy rezerwowej projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 1,27 MB)

Informacja z dnia 26.10.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania lub pozostających na liście rezerwowej oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie  nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 594,71 KB)

Lista rezerwowa projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 1,31 MB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 188,72 KB)

Informacja z dnia 25.10.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15)

Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15). (PDF 2 MB)

Informacja z dnia 29.07.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP. (PDF 2,26MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS