W dniu 23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Wytyczne nie są stosowane w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na nabory ogłoszone po dniu 1 stycznia 2018 r. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych przed tą datą – zakres stosowania wytycznych został wskazany w umowie o dofinansowanie.

Do pobrania:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR (PDF, 1.92 MB)

Opis zmian (PDF, 207.35 KB)

Obowiązuje od: dnia ogłoszenia Komunikatu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 26 maja 2017 r.

 

Wersje archiwalne:

Opis zmian (PDF, 209.31 KB)

Obowiązuje od: 10.05.2017 r. do 25.05.2017

 

Opis zmian (PDF, 209.31 KB)

Obowiązuje od: 11.04.2017 r. do 9.05.2017 r.

 

Opis zmian (PDF, 285.84 KB)

Obowiązuje od: 29.03.2017 r. do 10.04.2017 r.

Opis zmian (PDF, 300.16 KB)

Wersja obowiązująca od: 29.11.2016 r. do 28.03.2017 r.

Opis zmian (PDF, 308 KB)

Wersja obowiązująca od: 25.10.2016 r. do 28.11.2016 r.

Wersja obowiązująca od: 30.08.2016 r. do 24.10.2016 r.

Opis zmian (PDF, 293 KB)

Wersja obowiązująca od: 16.08.2016 r. do 30.08.2016 r.

Opis zmian (PDF, 147.39 KB)

Wersja obowiązująca od: 25.07.2016 r. do 15.08.2016 r.

Opis zmian

Wersja obowiązująca: od 11.02.2016 r. do 29.05.2016 r.

Opis zmian

Wersja obowiązująca: od 24.11.2015 r. do 10.02.2016 r.

 Wersja obowiązująca od: 14.10.2015 do: 23.11.2015