Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

27 maja 2020 r. odbyło się, w trybie zdalnym, XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019.

Zaprezentowano również informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 w szczególności dla:
    • działania 5.3 Infrastruktura kolejowa;
  • osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, w szczególności dla:
    • działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Komitet Monitorujący podjął także uchwały w sprawie przyjęcia odstępstwa od obowiązku stosowania kryterium ogólnego formalnego w odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 oraz naboru nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, dot. łagodzenia wpływu pandemii COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zdjęcie przedstawia Pana Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego podczas XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego w trybie zdalnym

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS