Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

18 grudnia 2020 r. odbyło się, w trybie zdalnym, XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Na posiedzeniu zaprezentowano informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 dla działań:

  • 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP,
  • 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono także informację dot. realizacji Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 i plan działań promocyjnych na rok 2021 oraz zaprezentowano raport końcowy badania pn. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020.

Zdjęcie przedstawia Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 podczas obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Zdjęcie przedstawia Panią Julię Majewską Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej podczas obrad XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego.

 

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS