Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

26 maja 2021 r. odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020. Obrady po raz trzeci odbyły się w trybie zdalnym.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020.

Zaprezentowano również informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Przedmiotem obrad była także informacja dot. planowanych zmian RPO WP 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) oraz stan prac nad Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Zaprezentowano również raport końcowy badania pn. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych.

Materiały z posiedzenia.

 

Zdjęcie przedstawia uczestników XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego, którzy obradowali w trybie zdalnym

 Zdjęcie przedstawia pierwszy slajd prezentacji dotyczącej efektów wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych.

 

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS