Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

9 grudnia 2021 r. odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Spotkanie poprowadził Pan Marszałek Władysław Ortyl – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020. Obrady po raz czwarty odbyły się w trybie zdalnym.

Na posiedzeniu zaprezentowano informację nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 i stan prac nad Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz  zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 dla działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

W trakcie obrad zaprezentowano także raporty końcowe następujących badań ewaluacyjnych:

  • Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego,
  • Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Ponadto, przedmiotem posiedzenia Komitetu była aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz realizacja Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 i plan działań promocyjnych na rok 2022.

Uczestnicy XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego - Pan Marszałek Władysław Ortyl, Pani Julia Majewska, Pan Maciej Kunysz i Pan Dyrektor Wojciech Magnowski.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS