Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

30 listopada 2022 r. odbyło się XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem posiedzenia była aktualizacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizacja działań komunikacyjnych IZ RPO w 2022 r. oraz Roczny Plan Działań na 2023 r.

Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały raporty końcowe następujących badań ewaluacyjnych:

  • Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej,
  • Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy.

Członkowie Komitetu otrzymali także informację nt. postępu realizacji i planowanych zmian RPO WP 2014-2020 oraz stanu prac i procesu negocjacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Pan Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP

 Uczestnicy XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pani Wioletta Rejman, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP w Rzeszowie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS