Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

30 maja 2023 r. odbyło się XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Głównym celem posiedzenia było zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2022 oraz zmian Programu. Zaprezentowano również informację nt. postępu realizacji RPO WP.

W trakcie obrad przedstawiono raporty końcowe następujących badań ewaluacyjnych:

  • Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność systemu transportowego regionu,
  • Efekty wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020.

Komitet przyjął również zmiany Regulaminu działania KM RPO WP uwzględniające m.in. możliwość organizacji posiedzeń Komitetu w jednej z 3 przewidzianych form: stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej (mieszanej).

Kolejne obrady KM RPO WP 2014-2020 zaplanowano na IV kwartał br.

 

Pan Marszałek Piotr Pilch, Zastępca Przewodniczącego Komitetu oraz Pan Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Uczestnicy XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Uczestnicy XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS