Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

8 grudnia 2023 r. odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację o stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 według stanu na koniec listopada 2023 r. oraz realizację Strategii komunikacji RPO WP 2014-2020 w 2023 roku. Ponadto, zaprezentowano wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze rewitalizacji.

W drugiej części spotkania odbyło się przyznanie nagród w ramach III edycji konkursu ‘’Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany”, który miał na celu wyłonienie i wypromowanie projektów szczególnie ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców. W tegorocznej edycji plebiscytu zaproszonych do konkursu zostało 50 projektodawców. Spośród nich kapituła nominowała do nagrody 21 przedsięwzięć. A z nich wybranych zostało siedmiu „Mistrzów Zmian”. Zostali nimi:

Mistrz konkurencyjności - Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., nagrodzone
za projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji”,

Mistrz zdrowia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, nagrodzony za projekt „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, 

Mistrz zrównoważonego rozwoju  - Gmina Besko, nagrodzona za projekt „Dzienny Dom Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – budynek pasywny”,

Mistrz kultury i turystyki -  Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., nagrodzone za projekt „BIESZCZAD.ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju gminy Olszanica”, 

Mistrz edukacji - Gmina Grodzisko Dolne, nagrodzona za projekt „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej, 

Mistrz wrażliwości społecznej - Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, nagrodzone za projekt „Kino Radość”, 

Mistrz modernizacji - Gmina Jawornik Polski, nagrodzona za projekt „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych”,

Ponadto, Kapituła Konkursu przyznała również specjalne wyróżnienie, które otrzymała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe za projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, etap I”.

Mistrzem z wyboru internautów została Gmina Białobrzegi, której projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym” wygrał w plebiscycie internetowym (otrzymał 2576 głosów).

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym podczas XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Laureaci III edycji konkursu Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS