Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem terytorialnym. Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwziąć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego, co do których Strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.

Wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO oraz zasady dotyczące rozwiazywania sporów oraz warunków zmiany Kontraktu związanych z realizacją RPO zostały opisane w Aneksie nr. 1 do Kontraktu Terytorialnego a wykaz projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a RPO w załączniku 5b.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Kontrakt Terytorialny.pdf)Kontrakt Terytorialny[ ]0 kB
Pobierz plik (Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.pdf)Aneks nr 1. KT[ ]0 kB
Pobierz plik (zał 5b do KT_projekty dot. infr. B+R_21.11.2016 r..pdf)Załącznik 5b do KT[ ]0 kB

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS