Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

5 lipca 2016 r. – przesłanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rozwoju wspólnego pisma w sprawie procedury naboru nowych projektów z obszaru kultury, które w wyniku oceny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wskazane do zamieszczenia w Kontrakcie Terytorialnym, pismo znak: DRP.IV.736.30.2016.AP.1 z dnia 5 lipca 2016 r.

20 lipca 2016 r. – przesłanie przez Ministerstwo Rozwoju informacji uzupełniającej do pisma z dnia 5 lipca 2016 r. znak: DRP.IV.736.30.2016.AP.1, w sprawie renegocjacji dot. procedury związanej z włączaniem poszczególnych projektów do Kontraktu Terytorialnego, pismo znak: DRP.IV.736.8.2016.KP.9 z dnia 20 lipca 2016r.

2 sierpnia 2016 r. – Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza wstępny nabór przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury do ujęcia na liście projektów w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są na stronie:

http://www.podkarpackie.pl/index.php/kultura/4695-wstepny-nabor-projektow-z-zakresu-kultury-na-liste-przedsiewziec-priorytetowych-w-ramach-kontraktu-terytorialnego-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

31 sierpnia 2016 r. - podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwały Nr 210/4218/16 w sprawie przekazania Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

W wyniku podjętej uchwały Zarząd Województwa Podkarpackiego wytypował przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu kultury, mające istotne znaczenie dla rozwoju województwa, do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego. Wskazane projekty przeszły ocenę formalną pod względem zgodności z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 - dla VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

 

Na liście przedsięwzięć priorytetowych znalazły się projekty:

 1. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej,
 2. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu,
 3. Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury,
 4. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego,
 5. Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
 6. Prace remontowo - konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu,
 7. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu,
 8. Rozbudowa budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie o nowoczesną, wielofunkcyjną, ekonomiczną w eksploatacji Scenę Kameralną wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym - etap I,
 9. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej,
 10. VIA Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej,
 11. Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl - Etap II,
 12. Kalwaryjskie fortalicium Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi,
 13. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego,
 14. Renowacja zabytkowej infrastruktury Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w celu podniesienia atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu,
 15. Podkarpackie Muzeum Przemysłu Lotniczego i Lotnictwa.

 

Listę rezerwową stanowią projekty:

 1. Gmina Niwiska - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie przy obiektach architektury dworskiej z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej,
 2. Miasto Jasło - Utworzenie Centrum Kultury i Techniki poprzez przebudowę i rozbudowę niezabytkowej infrastruktury,
 3. Gmina Miejsce Piastowe - Centrum Kultury Pogórzańskiej - ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego Województwa Podkarpackiego,
 4. Powiat Strzyżowski - Odrestaurowanie i zaadoptowanie zabytkowego pałacu w Wiśniowej w celu utworzenia bazy wykorzystywanej do realizacji przedsięwzięć w zakresie kultury, turystyki i sportu.

Wytypowane projekty będą podlegać weryfikacji przez stronę rządową pod kątem zgodności z zapisami POIiŚ 2014 – 2020. Następnie projekty wybrane w wyniku oceny przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wskazane do zamieszczenia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego. Ostateczna jednak decyzja o dofinansowaniu danego projektu uzależniona będzie od wyników konkursów w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS