Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

SL2014 to aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego, stworzona przez Ministerstwo Rozwoju, mająca zapewnić obsługę procesu rozliczania i kontroli projektów w formie elektronicznej. Umożliwia ona także pełną komunikację w formie elektronicznej pomiędzy Beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do rozliczania realizowanego projektu w Centralnym systemie teleinformatycznym za pośrednictwem aplikacji głównej SL2014. Dzięki temu każdy Beneficjent może m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać inne niezbędne do realizacji projektu informacje.

Dostęp do SL2014 posiadają jedynie osoby uprawnione, tj.  osoby wskazane przez Beneficjenta w umowie o dofinansowanie do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z rozliczaniem projektu/projektów. Konta są tworzone automatycznie po wprowadzeniu przez instytucję umowy do systemu SL2014, a Beneficjenci otrzymują wówczas informację o utworzeniu konta i sposobie logowania na adres poczty elektronicznej, który podali we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.

Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę: https://sl2014.gov.pl

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS