Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Podstawowe zasady dostępu do systemu

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków UE, obowiązkiem Beneficjenta jest informowanie instytucji o postępie realizacji projektu oraz składanie wniosków o płatność. Realizacja tych procesów jest wykonywana za pomocą systemu SL2014.

Mając na uwadze powyższe, do prawidłowej realizacji wskazanego obowiązku niezbędne jest posiadanie możliwości podpisania dokumentów w wersji elektronicznej:

  1. aktywne konto na platformie e-PUAP, z potwierdzonym profilem zaufanym; lub
  2. posiadanie Certyfikatu kwalifikowanego.

Szczegółowo omówione procesy logowania w obu przypadkach są dostępne w „Podręczniku beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność”.

Przesyłanie wniosku do instytucji

Przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego” zabronione jest korzystanie z Systemu z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika. Udostępnianie swojego konta w celu podpisania wniosku przez inną osobę niż aktualnie zalogowana jest poważnym naruszeniem Regulaminu bezpieczeństwa.

Mając na uwadze, że proces przesyłania wniosku o płatność w sposób nierozerwalny związany jest ze złożeniem podpisu, osoba przesyłająca powinna być tożsama z osobą podpisującą. Niedopuszczalne jest wykonywanie procesu przesyłania polegającego na udostępnieniu, osobie innej niż wskazana, danych drugiej osoby (zalogowanej – danych innej osoby upoważnionej do podpisu, osobie podpisującej – loginu i hasła innego użytkownika).

Praca z modułem Dokumentacja

Moduł Dokumentacja służy jako repozytorium w którym umieszczane są wszystkie załączniki niezbędne w procesie realizacji umowy na etapie rozliczania projektu. Należy podkreślić, że dany dokument jedynie raz może być załączony do repozytorium. Identyfikacja dokumentu w systemie odbywa się wielowymiarowo. Weryfikacji podlega m. in. nazwa, rodzaj, wielkość i jakość pliku, a co za tym idzie zmiana nazwy dokumentu i próba dołączenia do repozytorium będzie skutkować odmową zapisu.

Ponadto niezbędnym jest powiązanie zapisanych w repozytorium załączników do dokumentacji przesyłanej do Instytucji np. wniosku o płatność, korespondencji, itp. Samo umieszczenie w repozytorium nie realizuje procesu dokumentowania realizacji projektu.

Problemy z logowaniem lub z podpisaniem dokumentów

W przypadku problemów z kolejnym logowaniem się do systemu lub złożeniem podpisu (pomimo wprowadzenia prawidłowych danych) należy ponowić próbę na innej niż dotychczas przeglądarce lub na innym komputerze. Należy też sukcesywnie usuwać historię przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu brak jest dostępu do systemu, należy zgłosić ten fakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W widomości należy opisać sytuację oraz podać niezbędne informacje w celu identyfikacji źródła problemu m. in. nr projektu, nazwę oraz wersję przeglądarki, dane związane z certyfikatem (jeśli problem jest z podpisem): wystawca, termin do, itp. oraz ewentualnie dane kontaktowe. Dodatkowo warto jest załączyć zrzuty ekranu dokumentujące zaistniałą sytuację.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS