Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W związku z pojawiającymi się przypadkami zamieszczania przez Beneficjentów w systemie SL2014 danych wykraczających poza zakres zdefiniowany w załączniku do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 tj.: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (w tym również danych szczególnie wrażliwych) Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 ponownie zwraca się o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas przygotowywania dokumentacji zamieszczanej w systemie. We wnioskach o płatność oraz załącznikach powinny zostać umieszczone jedynie niezbędne informacje, umożliwiające prawidłową weryfikację kwalifikowalności przedstawionych przez Beneficjentów wydatków, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Programie oraz obowiązującymi przepisami prawnymi m.in. RODO tj. "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS