Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego


Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o naborze wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. „Budowa Centrum Symulacji medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr nabór RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu i ogłoszenia o naboru nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Zmiana polega na:
1. wydłużeniu terminu złożenia projektu wskazanego w ogłoszeniu i Regulaminie naboru do dnia 20 września 2018 r.,
2. wydłużeniu planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru wskazanego w ogłoszeniu i Regulaminie naboru do grudnia 2018 r.
Zmiana jest wynikiem niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w wyznaczonym pierwotnie terminie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku z uwagi na konieczność dostosowania wniosku do nowych warunków realizacji projektu.

 

Nowy Regulamin i ogłoszenie obowiązują od 28 sierpnia 2018 r.

link do ogłoszenia

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS