Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

14.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,

35-055 Rzeszów

(Kancelaria WUP)

lub w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz

 1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA. tj. został:

 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
 • dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 1. POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne,
 2. organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych,
 3. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie wdrażania programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej w ramach profilaktyki raka jelita grubego.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 PLN

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF,  1.51 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 562.74 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (zip, 998.1 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (uproszczone metody rozliczania wydatków)(zip, 970.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, tel. 17 743 28 72, 17 743 28 78 oraz Punkt Informacyjny EFS tel. 17 850 92 00.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  w zakładce "Weź udział w szkoleniach i konferencjach"

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu(PDF, 1.51 MB)

Załączniki (zip, 8.52 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS