Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zobacz wyniki naboru

 

Informacja z 22 sierpnia 2019 r.

Załączniki do wzorów umów o dofinansowanie projektu (doc, 1.15 MB)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Termin, od którego można składać wnioski

29.04.2019r.

Termin, do którego można składać wnioski

10.05.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec  2019 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
(Kancelaria WUP)

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

 • Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
  Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
  Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
 • Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
  1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że spełniają kryteria dostępu dotyczące wnioskodawcy określone dla tego konkursu (nr 1).

Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1 Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:

 1. posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie województwa podkarpackiego;
 2. w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200 osób na terenie województwa.
 3. zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie województwa podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z których każdy posiada minimum 300 godzin doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zebrane w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych

Szkolenia obejmują wyłącznie języki: angielski, niemiecki lub francuski.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11
tel. 17/ 85 09 263, 17/ 74 32 828, 17/ 85 09 264, 17/ 74 32 830, 17/ 85 09 266

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11
tel. 17/ 74 32 805.

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf, 1.33 MB)

Załączniki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS