Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o konkursie

w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ projektu 5: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o zmianie Regulaminu i ogłoszenia o konkursie w ramach działania 2.1 (typ 5). Zmiana polega na:

  1. aktualizacji wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM – załącznik nr 11.1 do Regulaminu (rezygnacja z e-usługi Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych RRDR),
  2. zmianie terminów składania wniosków (17 czerwca 2019 r. – 9 lipca 2019 r.).
  3. zmianie planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu (marzec 2020 r.).

Wprowadzana we wzorze umowy zmiana polega na rezygnacji z jednej z e-Usług (e-RRDR).

W związku z wprowadzoną zmianą wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM, stanowiącego załącznik nr 11.1 do Regulaminu konkursu, zmienia się termin składania wniosków (17 czerwca 2019 r. – 9 lipca 2019 r.) oraz planowany termin rozstrzygnięcia konkursu (marzec 2020 r.).

Nowy Regulamin i ogłoszenie obowiązują od 14 maja 2019 r.

Link do ogłoszenia

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS