Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.10 – Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Termin, od którego można składać wnioski

20 września 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór w trybie pozakonkursowym.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców udzielającego wsparcia m.in. w zakresie:

  • usług świadczonych przez doradców migrantów, usług prawniczych, psychologicznych, tłumaczeniowych,
  • usług w postaci opieki nad dziećmi oraz nad osobami starszymi,
  • kursów języka polskiego,
  • kursów adaptacyjnych dotyczących zaznajomienia ze specyfiką życia społecznego w Polsce, w aspekcie m.in. prawnym, zawodowym, zdrowotnym, socjalnym, edukacyjnym,
  • pakietu integracyjno-aktywizacyjnego np. w formie organizacji zajęć lub bonu, możliwy zakres wsparcia to m.in. kursy zawodowe, kwalifikacyjne, językowe, usługi opiekuńcze, potwierdzanie kwalifikacji zawodowych itp.,
  • warsztatów w szkołach w zakresie m.in. tolerancji i poszanowania innych kultur,
  • organizacji kolonii / półkolonii językowych,
  • uruchomienia narzędzia informatycznego umożliwiającego dostęp do informacji dotyczących zarówno działalności centrum, jak i innych istotnych kwestii związanych ze wparciem udzielanym cudzoziemcom na terenie Polski i regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% wartości projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 308 549,26 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w zaproszeniu do złożenia wniosku o dofinansowanie .

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
Wydział Integracji Społecznej EFS
tel. 17 743 28 21, 17 850 92 21,

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05.

Do pobrania:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS