Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej: IP WUP) informuje, że  w pierwszym kwartale 2019 roku planuje zmianę w zasadach ustanawiania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. Wnioskodawcom, którzy  podpisali z IP WUP kilka umów o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanych równocześnie, a łączna wartość udzielonego im dofinansowania  wynikająca z realizowanych umów przekracza 10 mln złotych, zabezpieczenie ustanawiane będzie w wysokości równej co najmniej wartości dofinansowania projektu.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS