Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (IP WUP) informuje, iż w celu umożliwienia w czasie występowania stanu epidemii w naszym kraju, Beneficjentom realizującym projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19, realizacji szkoleń językowych również w formie zdalnej/e-lerningowej,  Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 31 marca 2020 r. podjął uchwałę Nr 180/XX/2020 w sprawie zmiany kryterium specyficznego dostępu w tym zakresie. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów realizujących projekty, którzy w obecnej sytuacji nie mogą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prowadzić szkoleń w formie stacjonarnej. Jednocześnie w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości oraz monitoringu szkoleń, IP WUP w Rzeszowie określił w uzgodnieniu z IZ niezbędne wymagania organizacyjno – techniczne realizacji takich usług.

 

Do pobrania:

Wytyczne IP WUP w Rzeszowie w zakresie możliwości zmiany przez Beneficjentów formy realizacji szkoleń językowych ze stacjonarnej na zdalną/e-learningową w projektach wybranych do realizacji w ramach konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19- aktualizacja 15.12.2020 r. (docx, 80.25 KB)

Wytyczne IP WUP w Rzeszowie w zakresie możliwości zmiany przez Beneficjentów formy realizacji szkoleń językowych ze stacjonarnej na zdalną/e-learningową w projektach wybranych do realizacji w ramach konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 - wersja archiwalna (pdf, 201.84 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS