Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, ze względu na obszerną objętość dokumentów stanowiących następujące załączniki do wniosku o dofinansowanie:

  1. Lokalny plan Działania lub inny dokument strategiczny zawierający spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazujący powiązane ze sobą projekty lub typy projektów (typ 1 i 2 projektów).
  2. Operat uzdrowiskowy (dotyczy 1 typ projektów).
  3. Operat uzdrowiskowy lub dokument potwierdzający nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej (dotyczy 2 typ projektów)

dopuszczalne jest złożenie w wersji papierowej wyciągu z ww. dokumentów (wraz z uchwałą przyjmującą dokument), potwierdzonego za zgodność zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu, zawierającego niezbędne do oceny informacje. Jednocześnie należy załączyć w wersji elektronicznej skan całego dokumentu.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS