Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W pomoc obywatelom ukraińskim zaangażowani są od samego początku. Najpierw zaoferowali wolontariacką pracę na dworcu w Przemyślu. Pełnili dyżury i udzielali podstawowej opieki i informacji, a także udzielali się przy przygotowywaniu posiłków. Później włączyli się w poszukiwanie zakwaterowania potrzebującym kobietom z dziećmi, a nawet w szukanie pracy dla tych, które wyraziły taką chęć. Cały czas z pełnym zaangażowaniem organizują i pomagają przy organizacji zbiórek żywności i najpilniejszych rzeczy dla uchodźców. Mowa o pracownikach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości.

Projekt Nawigator II rozszerzony

Już wiadomo, że pomoc ta nie ustanie, a dzięki Funduszom Europejskim możliwe będzie poszerzenie jej zakresu. PROWES współfinansowany jest aktualnie w ramach projektu Nawigator II - program rozwoju ekonomii społecznej. Instytucja ta otrzyma dodatkowe 100 tys. zł., które w całości zostaną wykorzystane na pomoc obywatelom Ukrainy:

Jak wynika z informacji uzyskanych w PROWES, środki te zostaną skierowane na realizację mechanizmu zakupów interwencyjnych przeznaczonych na wsparcie osób przybywających z Ukrainy do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym zakup wyżywienia oraz małych poduszek i kocy w podmiotach ekonomii społecznej.

Projekty ZAZ-ów i OWES-ów dla Ukrainy 

Możliwość poszerzenia projektu o dodatkowe fundusze z Unii to wynik ustaleń pomiędzy Województwem Podkarpackim, a przedstawicielami Komisji Europejskiej, które umożliwiają beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w szczególności tym, którzy korzystają ze środków w ramach osi VIII związanej z Integracją Społeczną, a finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poszerzyć zakresy rzeczowe swoich aktualnie realizowanych projektów, by móc nieść pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy, przebywającym na Podkarpaciu.

Chleb razowy na czarnej desce, trzymany przez kobiece dłonie w trakcie krojenia.

Sylwia Tęcza
Oddział promocji Funduszy Europejskich

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS