Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wersja aktualna dla naborów ogłoszonych po 27 marca 2019 r. 

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI (docx, 166 KB)

  1. Wzór Deklaracji poufności obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (docx, 55.34 KB)
  2. Wzór Deklaracji poufności pracownika (docx, 55.93 KB)
  3. Wzór Oświadczenia o bezstronności (docx, 63.91 KB)
  4. Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności i poufności (docx, 78.69 KB)
  5. Wzór Karty oceny pracy eksperta (docx, 61.75 KB)

Wersja archwalna: 

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych I - VI (PDF, 354.27 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS