Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 18 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Rozporządzenie określa warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń wydatków kwalifikowanych odpowiadające stwierdzonym nieprawidłowościom indywidualnym.

Należy podkreślić, iż zgodnie z § 8 ww. Rozporządzenia, zastosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna nie będzie możliwe w stosunku do podmiotów, które powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. od 4 marca 2016 r.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

(PDF 1,0 MB)

Obowiązuje od: 4 marca 2016 r.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS