Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typu projektu: Infrastruktura B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

29

194 243 084,81

96 495 975,46

80 000 000,00

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS