Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 18 stycznia 2017 r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie konkurs numer RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16.

Niniejsza decyzja podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do nowego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, który został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2017 r.

Jednocześnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że nowy konkurs dla Działania 7.6 zostanie ogłoszony niezwłocznie po wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu.

 

Zobacz ogłoszenie o naborze

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS