Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Za nami VI posiedzenie Komitetu Sterującego inicjatywy wspólnej Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz województw: Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w ramach realizowanej Inicjatywy Lagging Regions, w którym Województwo Podkarpackie było gospodarzem przedsięwzięcia.

Obrady otworzył Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas dwóch dni obrad przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pan Wolfgang Münch (Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio Komisji Europejskiej) oraz Pani Justyna Podralska wraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego analizowali przygotowane przez ekspertów Banku Światowego rekomendacje dotyczące lepszego wykorzystania szans rozwojowych obu województw.

W ramach dwudniowego spotkania (2-3 luty 2017 r.) ustalony został m.in. dalszy przebieg prac zmierzających do utworzenia Podkarpackiego Centrum Transferu Technologii, będący w przyszłości łącznikiem pomiędzy nauką i gospodarką, co ma bardzo duże znaczenie dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Jednocześnie omówiono modele wsparcia doradczego dla MŚP oraz wykorzystania środków instrumentów finansowych. Ważnym punktem była również kwestia nowoczesnego szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku.

Realizacja Inicjatywy jest niezwykle ważna z punktu widzenia rozwoju Województwa Podkarpackiego, gdyż wypracowane rozwiązania swoim oddziaływaniem wykroczą poza regiony uczestniczące w inicjatywie. Jak pokazał przebieg dotychczasowych prac, działanie to identyfikuje i odpowiada na potrzeby regionu, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości  i sektora nauki.

Patrząc na postępy i wypracowane propozycje dotyczące dostarczenie usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw, instrumentów inżynierii finansowej, czy podejmowania działalności gospodarczej można być pewnym, że Inicjatywa Lagging Regions istotnie wpłynie na rozwój regionu.

Więcej o Inicjatywie Lagging Regions na: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/improving-investment/lagging_regions/

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS