Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ministerstwo Rozwoju 30 stycznia 2017 r. rozpoczęło realizację umowy, w ramach której prowadzony będzie m.in. bieżący monitoring projektów, w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z celów działań jest uzyskanie informacji na temat rzeczywistego przestrzegania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacji o dobrych i złych praktykach, stosowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji tych osób.
Usługę realizuje konsorcjum składające się ze: Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS, Utilitia sp. z o.o. i Fundacji Aktywizacja. Umowa będzie realizowana do 30 stycznia 2018 r.

Bieżący monitoring tzw. „watch dog” projektów obejmuje głównie projekty EFS, realizowane w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Monitoring prowadzony będzie na próbie losowo wybranych 150 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Projekty będą weryfikowane pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów), a także oceniane będą działania równościowe. Weryfikacja ta obejmuje co najmniej:

  • analizę desk research – sprawdzenie treści co najmniej wniosków o dofinansowanie projektów;
  • weryfikację faktycznej realizacji projektu (np. techniką „tajemniczy klient”, za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu, wywiadów z uczestnikami projektów, anonimowych ankiet z uczestnikami lub personelem projektu) i polega na sprawdzeniu na ile rzeczywista realizacja projektów jest zgodna z jego założeniami (w tym w szczególności weryfikuje takie elementy jak: dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, mechanizm racjonalnych usprawnień);
  • identyfikację dobrych i złych praktyk.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich Beneficjentów o udzielenie przedstawicielom Wykonawcy wsparcia w realizacji ww. zadania.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS