Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Komisja konkursowa zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa podkarpackiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Do Departamentu Rozwoju Regionalnego w ramach II edycji ww. Konkursu dotacji wpłynęło w terminie 41 wniosków na wnioskowaną kwotę 1 494 104,00 PLN. Wszystkie oceniono pozytywnie pod względem formalnym.

Obecnie Komisja Konkursowa prowadzi ocenę merytoryczną nadesłanych wniosków.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu dotacji rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2017 r.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (PDF, 423.12 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS