Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informujemy o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Potencjał RIS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-003/16, dla którego skierowane zostało indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

Termin zakończenia oceny merytorycznej przewidywany jest na 28 lutego 2017.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS