Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W związku ze zidentyfikowanymi  w Regulaminie Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 omyłkami pisarskimi Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

  1. w punkcie 3.10.2 Kwoty ryczałtowe, kurs euro obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4,331 a nie jak wskazano 4,4141;
  2. w załączniku nr 16 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące spełniania wymogów wynikających z Regulaminu Konkursu wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2.2.1 a nie jak wskazano 2.1.1.

Wzór załącznika z prawidłowym odniesieniem (DOCX, 187.86 KB)

 

Zobacz ogłoszenie o naborze

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS