Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Od 14 marca 2017 r. stosowana jest zmieniona wersja Programu Polska Wschodnia (POPW).

W POPW, w rozdziale 8. System koordynacji, wprowadzono fragment, który stanowi, że inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich na terenie miasta wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego nieobjęte Planem Transportowym dla POPW mogą być finansowane w ramach Regionalnych Programów 2014-2020 (RPO). Jednocześnie usunięto zapisy, które stanowiły, że finansowanie z RPO projektów zlokalizowanych w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych będzie dopuszczalne dopiero w przypadku wyczerpania alokacji PI 7b POPW.

Zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zmiany programu w zakresie opisu koordynacji z innymi instrumentami nie należą do elementów podlegających decyzji Komisji Europejskiej. O przyjęciu tego typu zmiany państwo członkowskie jedynie informuje KE.

Program jest dostępny w serwisie Programu Polska WschodniaPrzejdź do serwisu zewnętrznego oraz na Portalu Funduszy EuropejskichPrzejdź do serwisu zewnętrznego.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS