Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po pozytywnie rozpatrzonym proteście od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX- "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania, uzupełniona po pozytywnie rozpatrzonym proteście od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 (PDF, 461.5 KB)

 

Zobacz wyniki naboru

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS