Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że do dnia 28 kwietnia 2017 r. przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów:

  • nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16, Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS